Miljöpåverkan och certifiering

Koncernen bedriver annan miljöpåverkande verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikt och tillståndsplikt föreligger enligt miljöbalken för kyl och värmepumpanläggningar och OVK i respektive kommun. Energideklarationer är upprättade för fastigheterna.

Byggnadsfirman Lund AB certifierades 2004 enligt Sveriges Fastighetsägares FR 2000 branschanpassade kvalitets- och miljösystem. Strukturerade regelbundna utvärderingar utförs med ständiga förbättringar för framtiden. Rondering med separat elrondering, utförs löpande i fastighetsbeståndet. Prioritering av verksamhetens långsiktiga arbete är att minska energianvändningen och därmed också sänka koldioxidutsläppen samt minska koncernens kostnader. Just nu pågår ett större projekt tillsamans med Siemens för att energieffektivisera våra fastigheter. Installering av energisnål belysning i fastigheterna minskar elförbrukningen och är en prioriterad del av miljöarbetet.

Vi utför radonmätning varje vinterhalvår för att kartlägga behovet av eventuella åtgärder. Källsortering har pågått i våra fastigheter under många år och målet är att minska mängderna med osorterat avfall från våra hyresgäster. Policy vid inköp av fordon och maskiner är att de skall vara miljövänliga. En stor del av fastighetsskötseln har från 2012 lagts över på egna medarbetare, främst inre skötsel samt övrig tillsyn.

Koncernens ansvarstagande innefattar att försäkra sig om att vi följer lagar och avtal, samtidigt som vi ställer krav på att leverantörer och entreprenörer ska göra detsamma.

Byggnadsfirman Lund AB certifierades 2004 enligt Sveriges Fastighetsägares FR2000 branschanpassade kvalitets- och miljösystem. FR2000 innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. De grundläggande värderingarana i FR2000 är "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetens".

FR2000 utgår från ISO-standarderna samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, men är enklare att använda eftersom delarna är integrerade i ett system. Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär.

Välkommen till oss ! 

 

Vår besöksadress är Herrgårdsgatan 21.  >>

Hyresgäst-

information

Säg din mening !

Inom de närmaste dagarna kommer en majoritet av våra bostadshyresgäster att få brev med en pappersenkät eller login till en digital enkät som vi blir jätteglada om ni vill fylla i. Det är frågor till dig som bostadshyresgäst om hur du trivs i din bostad.

Vi hoppas att så många som möjligt besvarar enkäten. Enkäten är anonym och genomförs av ett externt företag som heter AktivBo.

Din medverkan är viktig !

Har du frågor ? Skicka e-post till ann-marie.lund@bfl.se

 

Välkommen med din intresseanmälan

Klicka här >>