Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Grafisk information

Färger

BFL blå

profilfärg
#284E8C
RGB (40, 78, 140)

BFL mörkblå

komplementfärg
#242F43
RGB (36, 47, 67)

BFL ljusgrå

komplementfärg
#F1F1F1
RGB (241, 241, 241)

BFL orange

komplementfärg
#f59100
RGB (245, 145, 0)

Typografi

Nunito Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Nunito Regular italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Nunito Semi-bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Nunito Semi-bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Nunito Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Nunito Bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Nunito Extra-bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Nunito Extra-bold italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Nunito Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Nunito Black italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?

Sriracha

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
0123456789!@#€%&/()=?