Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Intresse­anmälan

Söker du bostad?

Vi tillämpar inte något kösystem till våra bostäder. Vi vill att alla som söker bostad hos oss börjar med att fylla i vår intresseanmälan. Om vi har en bostad att erbjuda som passar dina önskemål kontaktar vi dig.

Din ansökan är aktiv i 3 månader och måste därefter förnyas.

* = Obligatorisk uppgift

SÖKANDE

MEDSÖKANDE

NUVARANDE BOSTAD

ÖNSKEMÅL

ANTAL PERSONER SOM SKA BO I DEN SÖKTA BOSTADEN

GODKÄNN OCH SKICKA IN
Bolaget kan komma att ta en kreditupplysning

Samtycke enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Att värna våra nuvarande, blivande och tidigare hyresgästers integritet är viktigt för oss på Byggnadsfirman Lund AB. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi samlar in och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Enligt GDPR måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Byggnadsfirman Lund AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Byggnadsfirman Lund AB kommer aldrig låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen. Vår personuppgiftspolicy finns att läsa i sin helhet på vår hemsida. Mot bakgrund av den information som Byggnadsfirman Lund AB nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Byggnadsfirman Lund AB får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som framgår ovan.