Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Bo trivsamt och tryggt

Bo trivsamt och tryggt

Vi vill att du ska vara trygg inte bara i ditt hus, utan också i ditt närområde. Därför försöker vi förbättra tryggheten i alla våra hus och områden. Undersökningarna resulterar i ett antal trygghetshöjande renoveringar och åtgärder.

Vi eftersträvar genomtänkta lösningar för belysning, portlås, källare och tvättstuga. Välskötta och ordnade platser visar att någon bryr sig om miljön och skapar trygghet. Föremål som ger intryck av att ha ett särskilt värde är ofta mindre vandaliserade.

Trygghetsfrämjande projekt

Olika typer av miljöer har olika problem. Vi undersöker alla våra hus och områden utifrån ett kvalitets- och trygghetsperspektiv och vidtar prioriterade åtgärder. Ibland genomför vi trygghetsvandringar tillsammans med kommunen, hyresgästföreningen och polisen. Har du tips eller idéer kring hur vi kan öka säkerheten och trivseln där du bor? Maila eller ring vår kundservice!

Hemförsäkring

Det är viktigt att skydda sina ägodelar och tillhörigheter mot oförutsedda händelser. Det enklaste och bästa sättet du kan göra det på är att skaffa en hemförsäkring. Det finns olika bolag exempelvis Länsförsäkringar och Folksam.

Personligt skydd

En hemförsäkring kan skydda mot mycket annat än bara ditt hem. Kompletterar du hemförsäkringen med olycksfall får du ett skydd som täcker de flesta oförutsedda händelser. Försäkringen innehåller oftast ett reseskydd för resa upp till 45 dagar.

”Det händer inte mig”

Inbrott, brand, översvämning och olyckor kan drabba vem som helst. Du kan exempelvis bli ansvarig om ditt akvarium eller din tvättmaskin börjar läcka och vatten skadar lägenheten eller grannars egendom. Tänk på att fukt kan uppkomma i källarutrymmen. Placera därför inte föremål direkt på golvet eller mot väggarna. Förvara inte heller stöldbegärliga tillhörigheter i lägenhetsförrådet. Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att göra en polisanmälan.

Dokumentera ditt hem och värdefulla inventarier med kamera/videokamera.
Förvara bildmaterialet i bankfack.

Utmärkta saker

Märkta föremål är svårsålda, även om de är felfria. Ett bra råd är att göra sina saker mindre stöldbegärliga genom att märka dem med till exempel personnummer. Hos polis och försäkringsbolag kan du utan kostnad låna gravyrpennor och pennor med osynlig skrift. Du får då även en liten skylt att fästa på dörren.

I händelse av brand

Barnvagnar och cyklar i ett trapphus är bland de största hindren för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en barnvagn innebära livsfara för dig och dina grannar.

Om vi anser att en utrymningsväg blockeras eller om det påträffas brännbart material kommer detta omgående att forslas bort utan vidare förvarning.

 • Fria utrymningsvägar
  I en akut situation är det ibland avgörande för dig att snabbt kunna komma ut ur fastigheten, oavsett vart du befinner dig. Detta innebär att även vinden, källaren och trapphuset blir en utrymningsväg för dig eller dina grannar. Det är därför viktigt att du aldrig blockerar dessa utrymmen ens för en kortare tid.
 • Brand i din lägenhet – ta dig ut!
  Om det brinner i din lägenhet och du inte med enkla medel kan släcka, ta dig ut och stäng dörren efter dig. Dörren hindrar branden och den giftiga röken att sprida sig ut i trapphuset. Ring 112 i händelse av brand.
 • Brand i övriga huset – stanna inne!
  Brinner det någon annanstans i huset och trapphuset är rökfyllt, stanna i din lägenhet och håll dörrar och fönster stängda. Du är säkrare i din lägenhet än i det rökfyllda, kanske brinnande trapphuset. Ring 112 i händelse av brand.
 • Dörrmattan på insidan
  Med dörrmattan på insidan av lägenhetsdörren kan vi enklare hålla trapphuset rent och snyggt. Samtidigt minskar du risken för brand i trapphuset! En dörrmatta tar lätt eld och branden sprider sig via ytterdörren till din lägenhet på mycket kort tid.
 • Brandvarnare och släckutrustning
  I din lägenhet finns en brandvarnare, enligt Lag om Skydd mot Olyckor (2003:778). Du ansvarar själv för att brandvarnaren funktionskontrolleras och rengörs regelbundet.
  Använd en dammsugare för att rengöra brandvarnaren på ett skonsamt sätt. Funktionskontrollen gör du minst en gång i halvåret genom att trycka in testknappen under några sekunder. Skulle den då inte larma, kontakta oss på Byggnadsfirman Lund.
  Eftersom bränder växer snabbt, rekomenderas alla att ha någon släckutrustning hemma. En brandfilt och/eller en handsläckare kan vara lämplig att ha till hands hemma. För bostäder rekomenderar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) pulversläckare på minst sex kilo.

Utbildning ”Brandsäkerhet i hemmet”

Brandskyddsföreningen har tagit fram en gratisutbildning ”Brandsäkerhet i hemmet”. Här får du veta mer om brandrisker, brandsäkerhet och hur du ska agera vid brand.