Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Svar på vanliga frågor

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om din lokal. Har du andra frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Byggnadsfirman Lund.

Får jag sätta upp en ny vägg i min lokal?

När det gäller att göra förändringar i lokaler ska man alltid ta kontakt med hyresvärden för godkännande. I vissa äldre hus med kulturhistoriskt värde måste alla ombyggnader och ingrepp ske varsamt.

Vad innebär det att en lokal är momspliktig?

För att dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser lokal måste lokalen vara momsregistrerad (momspliktig). Är lokalen inte momspliktig blir hela momsen en kostnad. Därför är det angeläget för Byggnadsfirman Lund att registrera en så stor andel som möjligt. En förutsättning är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms.

Får jag ändra användningen av min lokal?

Du måste först ha tillstånd för ändringen av hyresvärden. Ofta ger hyresvärden tillstånd till ändrad användning av en lokal. Om hyresvärden inte går med på ändringen kan du få ärendet prövat av Hyresnämnden.

Måste jag som hyr ett kontor i en nybyggd fastighet betala fastighetsskatt?

Skattefriheten avser bara bostadsdelen i en fastighet. Lokaldelen måste betala fastighetsskatt med 1 procent av taxeringsvärdet på lokaldelen. Denna skatt fördelas därefter på lokalhyres­gästerna enligt hyreskontraktet.

Får jag överlåta min lokal?

Enligt hyreslagen får du inte överlåta lokalen utan hyresvärdens samtycke.

På mitt kontrakt står det att jag har ett indextillägg. Vad är det?

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen (som räknas upp eller ner) påverkas lokalhyrorna med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När ett lokalhyresavtal tecknas kommer båda parterna överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya indexet och med samma förhållande justeras hyran upp eller ner.