Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Dina rättigheter och skyldigheter

Dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. De regleras i hyreslagen. Här får du svar på några vanliga frågor där hyreslagen klart anger vad du får och inte får göra med din lägenhet.

Vad betalar jag för?

I ditt hyreskontrakt står angivet vad som ingår i hyran, exempelvis värme, vatten, el och gas.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Vid avflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Gällande uppsägningstid, normalt tre månader, står angivet i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Du är också skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för kommande hyresgäst.

Får jag hyra ut i andra hand?

Ja, om du har en godkänd anledning som exempelvis studier på annan ort. Det måste dock kunna styrkas och du behöver ett skriftligt tillstånd från Byggnadsfirman Lund. Ansökan lämnar du in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand. Olaga andrahandsuthyrning kan medföra att du mister din hyresrätt.

Får jag överlåta lägenheten till någon annan?

Nej, utan endast om du har särskilda skäl. Vill du veta mer om vad som krävs, kontakta din uthyrare på Byggnadsfirman Lund.

Får jag montera in disk- och tvättmaskin?

Nej. Så kallade fasta el- och rörinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Den här regeln är till för din egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Ta därför alltid kontakt med Fastighetsservice på Byggnadsfirman Lund om du vill sätta in diskmaskin eller tvättmaskin i lägenheten.

Om något går sönder, vem betalar?

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller till exempel externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

Vill du ha mer information om vad som står i hyreslagen, kontakta oss gärna!