Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Marknad

Marknad

Mikael Dahlqvist

Marknadsansvarig/Lokaler
Tel: 0589-610 177
E-post: mikael.dahlqvist@bfl.se

Eva Bertilsson

Marknad/Bostäder

E-post: eva.bertilsson@bfl.se

Karin Tollstén

Marknad/Bostäder

E-post: karin.tollsten@bfl.se

Pernilla Karlsson

Kundmottagning
Tel: 0589-610 160
E-post: info@bfl.se

Heléne Gunnarsson

Marknad/Lokaler
Tel: 0589-35 87 07
E-post: helene.gunnarsson@bfl.se