Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Kredit­värdighet AAA

Vårt företag har rating AAA, vilket innebär högsta kreditvärdighet enligt Soliditets vär­derings­system, som baseras på cirka 2 400 beslutsregler. Denna uppgift är dagsfärsk, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Om Kreditvärdighet AAA

AAA Soliditet AB är ett kredit- och affärsinformationsföretag som ingår i Dun & Bradstreet Worldwide Network. Den skala Soliditet använder sig av för att klassa företags kreditvärdighet sträcker sig från AAA för högsta kreditvärdighet till C för kredit avråds. Förändringar i företags kreditvärdighet kan ske snabbt och nya kreditbedömningar görs därför dagligen av Soliditet när ny information inkommer om ett företag från exempelvis Skatteverket, Tingsrätten eller Kronofogdemyndigheten.

Vad är en AAA-diplomering?

Varje kvartal diplomerar Soliditet de företag som haft kreditbedömningen AAA i minst 12 månader. Företaget erhåller då ett diplom samt får rätt att använda AAA-symbolen i sin marknads­föring som en symbol för högsta kreditvärdighet. En AAA-diplomering gäller för en bestämd tidsperiod, vilken framgår av det diplom som utfärdas.

Vad krävs för att uppnå kreditvärdighet AAA?

Bland de krav som Soliditet ställer på ett företag för att det skall tilldelas AAA i kredit­bedömning finns att:

  • Företaget är ett aktiebolag.
  • Företaget måste vara minst 4 år, det samlade beloppet för betalningsanmärkningar måste vara lågt i förhållande till företagets beräknade egna kapital.
  • Beräknat eget kapital måste vara minst 200 000 kr.
  • Nyckeltalen måste vara betydligt bättre än branschens genomsnitt.
  • Bolagets omsättning ska vara minst 2 000 000 kr.
  • Företaget måste vara stabilt med en jämn och positiv utveckling.
  • Styrelseledamöterna måste vara seriösa.

Vad innebär det att en leverantör har AAA-diplomering?

En AAA-diplomering utfärdad av Soliditet indikerar att ett företag är väl etablerat, har en bra betalningsförmåga och en tillfredställande ägarstruktur.

Hur kontrollerar jag om en leverantör har AAA-diplomering?

Det finns i dagsläget ingen kostnadsfri tjänst för att verifiera om ett företag som uppger att de har en giltig AAA-diplomering verkligen har detta. Är du osäker bör du alltid kontakta företaget i fråga och be att få se en kopia av dess AAA-diplom. Det är även möjligt att mot en mindre avgift beställa kreditrapporter direkt från Soliditet.