Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Trivselregler

Trivselregler

För att skapa en gemensam och trivsam atmosfär finns det några enkla, men viktiga regler. Att visa respekt gentemot sina grannar är en självklarhet för att alla i huset och i bostadsområdet ska trivas. Hyresgäster som trots påpekande missköter sig kan mista besittningsrätten till sin hyresrätt.

Visa hänsyn

Att visa hänsyn är alltid viktigt. Kvällar och nätter är naturligtvis extra viktigt.
Undvik störningar genom att tänka på följande:

Anpassa volymen på din TV, dator eller stereo så att du inte stör kringboende.

Undvik att gå med hårda skor inomhus eller smälla i dörrar och dylikt, eftersom detta är ljud som lätt fortplantar sig i golv och väggar.

Borra eller spika inte i väggen sent på kvällen.

Tappa inte upp badvatten eller töm stora mängder vatten sent på kvällen eller på natten.

Tänk också på att det är lyhört i trapphusen. Spring, lek och smällande dörrar kan lätt bli störande. Som hyresgäst ansvarar du även för att dina gäster inte stör grannarna.

Att ha fest är trevligt, men informera gärna dina grannar i god tid innan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad. En bra regel är att sänka ljudnivån ju senare det blir på kvällen.

Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar eller barnvagnar i korridoren, trapphuset eller källargångarna. Det försvårar även för städpersonalen.

Sunt balkongvett

En balkong ger möjlighet att njuta lite extra av vackra planteringar och blommor. Tänk på att blomlådor måste sitta på insidan av balkongräcket. Det är lätt att övervattna blommor vilket kan ge dina grannar under en obehaglig överraskning. Använd ordentliga fat eller ytterkrukor så undviker du enkelt problemet. Mattor eller sängkläder skakar du på gården. Av hänsyn till grannar och brandsäkerhet är det heller inte tillåtet att grilla på balkongen. Visa hänsyn om du röker på balkongen och ta alltid reda på dina fimpar.

Sophantering och återvinning

Undvik problem i soprum genom att alltid knyta ihop soppåsen innan du slänger den. För allas trivsel får ingen ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund. Sopor i fastighetens allmänna utrymmen kommer att tas bort och debiteras ansvarig hyresgäst. Skrymmande grovsopor, såsom möbler, lämnar du själv till kommunens återvinningscentral. Är du osäker på vilka rutiner som gäller för sophantering och återvinning i ditt område, kontakta kundmottagningen.

Rökning förbjuden

Det är inte tillåtet att röka i lägenheten, ej heller i allmänna utrymmen i fastigheten såsom hissar, tvättstugor, källare och trapphus. Visa hänsyn gentemot dina grannar och djur genom att inte slänga fimpar på marken. 

Ditt husdjur

Har du husdjur som vistas utanför lägenheten finns det några saker du behöver tänka på för trivsel och säkerhet. Inga husdjur får vara lösa i trapphusen och hundar ska vara kopplade utomhus. Du ansvarar även för att din hund eller katt inte förorenar i eller runt fastigheterna (särskilt viktigt vid barnens lekplatser), använd alltid avföringspåse. Av hygienskäl är det inte tillåtet att mata fåglar från balkong, fönsterbrädor eller på marken. Maten drar lätt till sig skadedjur som möss och råttor.

Gemensamma ytor

Gården är en träffpunkt för alla i området och ofta även en lekplats för barn. Därför ska gårdarna hållas bilfria. Självklart ska alla se till att vara rädda om planteringar och annan gemensam utrustning, och använda papperskorgarna som finns på gården. Ser du något som är trasigt, kontakta kundservice.

Säkert i förråd, källare och allmänna utrymmen

Många lägenheter har ett tillhörande förråd på vinden eller i källaren. Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera fuktskador. Förvara inte värdesaker i ditt förråd och håll det låst även om du inte använder det. Var uppmärksam på att lås och dörrar fungerar i källaren för att undvika objudna gäster. Kom ihåg att alltid stänga dörrarna. Det är ej tillåtet att förvara brandfarliga gaser i våra fastigheter, tänk tex på gasolflaskor som kan bli en fara om de förvaras på fel plats. Vill du veta mer om detta gå in på www.msb.se. Är något trasigt, kontakta omgående fastighetservice så att vi kan åtgärda felet.

Regler i tvättstugan

Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för! Det betyder att du själv städar upp i tvättstugan efter att du använt den. Du ska alltså lämna tvättstugan ren och fräsch, så som du själv vill möta den. Städmaterial finns i tvättstugan. Se övriga tvättregler i tvättstugan.

OBS! Var noga med att hålla tvättiderna och respektera bokningreglerna som gäller i ditt hus.