Detta är Byggnads­firman Lund Aktie­bolag

Familjeföretaget Byggnadsfirman Lund AB bildades på 1940-talet av byggmästare Hilding Lund och drivs idag av hans son Hans-Olof Lund. Verksamheten startades I Ludvikaregionen och kom till Arboga 1948. Företaget var i början ett renodlat byggföretag fram till slutet av 60-talet då byggnadsverksamheten avvecklades helt.

Ann-Marie Lund, VD. Conny Ivansson, styrelseledamot.
Per-Oluf Hansen, styrelseledamot. Krister Nilsson, styrelseledamot. Hans-Olof Lund, styrelseordförande.

Verksamheten

Idag bedriver vi enbart fastighetsförvaltning i egna fastigheter i Mälarregionen samt i Ulricehamn. Huvudkontoret med administration är beläget i Arboga. Företagets inriktning är att vara en lokalt förankrad hyresvärd med ett varierat utbud av attraktiva bostäder och lokaler till konkurrenskraftiga priser. Med vårt breda utbud av bostäder och lokaler kan företaget möta de krav och önskemål som både befintliga och presumtiva hyresgäster kan ha.

Vår policy är ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande med en hög nivå på underhåll samt service. Målsättningen är att det skall kännas enkelt, tryggt och positivt att vara kund hos oss. För att nå framgång långsiktigt är nöjda hyresgäster en förutsättning. Vi prioriterar förtroendefulla och långsiktiga relationer med våra hyresgäster, leverantörer och andra samarbetspartners.

Intressebolag

Byggnadsfirman Lund AB har en ägarandel i följande intressebolag som samtliga bedriver fastighetsförvaltning. Sturestadens Fastighets och Seniorbostäder i Arboga AB, som ägs tillsammans med Arboga kommun med verksamhet i Arboga. Med verksamhet huvudsakligen i Örebro har vi bolagen Asplunds i Örebro AB samt Fin Fast AB. Masmästaren Fastigheter AB med fastigheter i Falun, Borlänge, Uppsala, Västerås, Nacka samt Slottsvalvet Förvaltning AB som äger och förvaltar jordskogs- och hyresfastigheter.

Affärsidé

Koncernen skall erbjuda ett varierat utbud av attraktiva bostäder och lokaler till konkurrens­kraftiga priser och utvecklar kvalitet och service i samspel med hyresgästerna/kunderna.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Serviceanmälan – Bostäder

Om du vill rapportera ett problem med din bostad, klicka här

Serviceanmälan – Lokaler

Om du vill rapportera ett problem med din lokal, klicka här

Översättningar från Google

Arabic AR English EN French FR German DE Swedish SV