Dina rättigheter och
skyldigheter som hyresgäst

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. De regleras i hyreslagen. Här får du svar på några vanliga frågor där hyreslagen klart anger vad du får och inte får göra med din lägenhet.

Vad betalar jag för?

I ditt hyreskontrakt står angivet vad som ingår i hyran, exempelvis värme, vatten, el och gas.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Vid avflyttning måste du alltid säga upp ditt kontrakt skriftligt. Gör det i god tid – du är betalningsansvarig för hyran under hela uppsägningstiden. Gällande uppsägningstid, normalt tre månader, står angivet i hyreskontraktet. Observera att den månad du säger upp lägenheten inte räknas. Du är också skyldig att under uppsägningstiden visa din lägenhet för kommande hyresgäst.

Får jag hyra ut i andra hand?

Ja, om du har en godkänd anledning som exempelvis studier på annan ort. Det måste dock kunna styrkas och du behöver ett skriftligt tillstånd från Byggnadsfirman Lund. Ansökan lämnar du in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Tänk på att du står som ansvarig för lägenheten och hyran så länge du är registrerad som hyresgäst på kontraktet, även om du hyr ut i andra hand. Olaga andrahandsuthyrning kan medföra att du mister din hyresrätt.

Får jag överlåta lägenheten till någon annan?

Nej, utan endast om du har särskilda skäl. Vill du veta mer om vad som krävs, kontakta din uthyrare på Byggnadsfirman Lund.

Får jag montera in disk- och tvättmaskin?

Nej. Så kallade fasta el- och rörinstallationer får bara göras av fackman med behörighet. Den här regeln är till för din egen och andras säkerhet. Elfel och vattenläckage är vanliga orsaker till bränder och översvämningar. Ta därför alltid kontakt med Fastighetsservice på Byggnadsfirman Lund om du vill sätta in diskmaskin eller tvättmaskin i lägenheten.

Får jag montera en parabol?

Ja, det får du, förutsatt att du får ett godkännande av hyresvärden. Om du som hyresgäst väljer att montera en parabol, är det du som hyresgäst som är skyldig att se till att parabolenantennen är rätt monterad. Du är ensam ansvarig för alla eventuella person – eller sakskador som parabolantennen kan orsaka. Arbetet med installationen av parabolantennen ska utföras fackmannamässigt.

Om något går sönder, vem betalar?

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller till exempel externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar.

Vill du ha mer information om vad som står i hyreslagen, kontakta oss gärna!


Vi tar endast emot

bokade besök


 


För att undvika smittspridning av coronaviruset ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon eller mail.
Då kan du även boka ett besök.

Tack för visad hänsyn!

 

Information angående Corona-pandemin klicka här

 

 

Historik

Moderbolaget
Byggnads-
firman Lund Aktie­bolag är ett familje­företag som grundades av byggmästare Hilding Lund och drivs idag av andra generationen. Verk- samheten startade som ett renodlat byggnadsföretag i Ludvikatrakten och kom till Arboga år 1948. Byggverksamheten avvecklades i slutet på sextiotalet. Idag bedriver bolaget fastighetsförvaltning med egna fastigheter på ett tiotal orter. Ett långsiktigt och seriöst ägande visas av att bolaget funnits i mer än 70 år på fastighetsmarknaden.

Nyheter gällande Tv, bredband och telefoni

Din fastighet har flyttas över till Open Universe öppna nät.

Läs mer här >>

 

Efterlysning: Goda Grannar

 

Efterlysning: Goda Grannar

Kan du hjälpa till?
Behöver du hjälp?

Besök www.godagrannar.nu

 

Mer info klicka här >>

Välkommen med din intresseanmälan

Klicka här >>

 

Din integritet är viktig för oss.

Läs mer om hur vi på Byggnadsfirman Lund 
tillämpar nya dataskyddsförordningen (GDPR)

 

 

Visste du att...

Byggnadsfirman Lund äger, förvaltar och hyr ut mer än
1 500 lägenheter och 200 lokaler.