Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Beviljat stöd för energieffektivisering

13 februari, 2024

Vi har beviljats stöd av Länsstyrelsen i Västmanlands län för energieffektivisering av vår fastighet Guldsmeden 33 på Nygatan 52 i Arboga. Där har vi konverterat från eluppvärmning till vattenburna radiatorer som värms med fjärrvärme samt bytt till mer energieffektiva fönster. Det beviljade stödet finansieras via medel från Europeiska unionen.