Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Hjälp oss att bli bättre på källsortering

2 juni, 2021

 

Alla hushåll är skyldiga att sortera sitt avfall och när du källsorterar kommer det till nytta igen vilket innebär stora miljövinster. Är du osäker på hur du sorterar ditt avfall kan du ta hjälp av sorteringslistan som finns på VafabMiljö:s hemsida. Tänk på att aldrig lämna avfall i fastighetens allmänna utrymmen eller bredvid kärlen.

 

Miljövinster med återvinning

Farligt avfall görs ofarligt
Det är mycket viktigt att farligt avfall tas omhand på rätt sätt. Felaktig hantering av farligt avfall kan få allvarliga konsekvenser för djur, natur och miljö. Det är dessutom kostsamt och svårt att sanera om avfallet hamnar på fel ställe.

Matavfallet blir fordonsbränsle och gödsel
Biogas är ett miljövänligt fordonsbränsle där utsläppet av växthusgaser är nästan obefintlig. Av matavfallet blir det dessutom gödsel till lantbrukare.

Sparar på jordens naturresuser
Istället för att ta ny råvara från jordklotet, används återvunnet material som t ex papper, metall, plast, glas.

Sparar energiförbrukning
När återvunnet material används i tillverkningen av olika produkter går det åt mindre energi jämfört med att använda nya råvaror. Denna energibesparing innebär att utsläppen av olika miljöstörande ämnen blir lägre.

Produktion av el och värme
Avfall som inte kan materialåtervinnas blir energi i form av el och värme.