Din personliga hyresvärd
Bostäder och lokaler

Vi byter tak på vår fastighet i hörnet Trädgårdsgatan/Magasinsgränd

4 oktober, 2022

Vi håller precis på att slutföra arbetet med att byta tak på vår fastighet på Trädgårdsgatan 38 och Magasinsgränd 4. Arbetet var planerat sedan tidigare och i linje med vår tanke att kontinuerligt underhålla och förbättra våra fastigheter. Med nuvarande utveckling när det gäller bl.a. uppvärmning och rusande energipriser blir denna typ av underhåll extra viktigt och är något vi prioriterar.