Detta är Byggnadsfirman Lund Aktiebolag

Ann-Marie Lund, VD. Conny Ivansson, styrelseledamot.
Per-Oluf Hansen, styrelseledamot. Krister Nilsson, styrelseledamot. Hans-Olof Lund, styrelseordförande.


Familjeföretaget Byggnadsfirman Lund AB bildades på 1940-talet av byggmästare Hilding Lund och drivs idag av hans son Hans-Olof Lund. Verksamheten startades I Ludvikaregionen och kom till Arboga 1948. Företaget var i början ett renodlat byggföretag fram till slutet av 60-talet då byggnadsverksamheten avvecklades helt.

Verksamheten

Idag bedriver vi enbart fastighetsförvaltning i egna fastigheter i Mälarregionen samt i Ulricehamn. Huvudkontoret med administration är beläget i Arboga. Företagets inriktning är att vara en lokalt förankrad hyresvärd med ett varierat utbud av attraktiva bostäder och lokaler till konkurrenskraftiga priser. Med vårt breda utbud av bostäder och lokaler kan företaget möta de krav och önskemål som både befintliga och presumtiva hyresgäster kan ha.

Vår policy är ett långsiktigt och ansvarsfullt ägande med en hög nivå på underhåll samt service. Målsättningen är att det skall kännas enkelt, tryggt och positivt att vara kund hos oss. För att nå framgång långsiktigt är nöjda hyresgäster en förutsättning. Vi prioriterar förtroendefulla och långsiktiga relationer med våra hyresgäster, leverantörer och andra samarbetspartners.

Intressebolag

Byggnadsfirman Lund AB har en ägarandel i följande intressebolag som samtliga bedriver fastighetsförvaltning. Sturestadens Fastighets och Seniorbostäder i Arboga AB, som ägs tillsammans med Arboga kommun med verksamhet i Arboga. Med verksamhet huvudsakligen i Örebro har vi bolagen Asplunds i Örebro AB samt Fin Fast AB. Masmästaren Fastigheter AB med fastigheter i Falun, Borlänge, Uppsala, Västerås, Nacka samt Slottsvalvet Förvaltning AB som äger och förvaltar jordskogs- och hyresfastigheter.

Affärsidé

Koncernen skall erbjuda ett varierat utbud av attraktiva bostäder och lokaler till konkurrens­kraftiga priser och utvecklar kvalitet och service i samspel med hyresgästerna/kunderna.

Historik

Moderbolaget
Byggnads-
firman Lund Aktie­bolag är ett familje­företag som grundades av byggmästare Hilding Lund och drivs idag av andra generationen. Verk- samheten startade som ett renodlat byggnadsföretag i Ludvikatrakten och kom till Arboga år 1948. Byggverksamheten avvecklades i slutet på sextiotalet. Idag bedriver bolaget fastighetsförvaltning med egna fastigheter på ett tiotal orter. Ett långsiktigt och seriöst ägande visas av att bolaget funnits i mer än 70 år på fastighetsmarknaden.


Vi tar endast emot

bokade besök


 


För att undvika smittspridning av coronaviruset ber vi dig att i första hand kontakta oss via telefon eller mail.
Då kan du även boka ett besök.

Tack för visad hänsyn!

 

Information angående Corona-pandemin klicka här

 

 

Nyheter gällande Tv, bredband och telefoni

Din fastighet har flyttas över till Open Universe öppna nät.

Läs mer här >>

 

Efterlysning: Goda Grannar

 

Efterlysning: Goda Grannar

Kan du hjälpa till?
Behöver du hjälp?

Besök www.godagrannar.nu

 

Mer info klicka här >>

Välkommen med din intresseanmälan

Klicka här >>

 

Din integritet är viktig för oss.

Läs mer om hur vi på Byggnadsfirman Lund 
tillämpar nya dataskyddsförordningen (GDPR)

 

 

Visste du att...

Byggnadsfirman Lund hyr ut radhus och villor i Arboga.