Vi har beviljats stöd av Länsstyrelsen i Västmanlands län för energieffektivisering av vår fastighet Guldsmeden 33 på Nygatan 52 i Arboga. Där har vi konverterat från eluppvärmning till vattenburna radiatorer som värms med fjärrvärme samt bytt till mer energieffektiva...

läs mer